Mükemmeliyetçilik; kişinin mümkün olmayana ulaşma çabası, hata yapmamak, her şeyin en iyisine ulaşmak için azim, hırs ve çaba göstermektir diyebiliriz. Bu durum ilk bakışta olumlu bir durum gibi gözükse de aslında mümkün olmayacağı bir duruma ulaşma çabasıdır. Mükemmeliyetçi kişilikler, yüksek beklentileri sebebi ile onay, takdir, sevgi ve başarı göreceklerini düşünürler.

Yüksek beklentinin yapılan takdiri karşılamayacağını söyleyebiliriz. Mükemmeliyetçi çocuklar gençler ve yetişkinler yüksek beklenti içinde olduklarından, kişiler arası ilişkilerde sıkıntılar sıkıntılar yaşar, yetersiz gelen durumlardan asla zevk almazlar. Hata kabul etmez, iyi değil en iyiyi başarmak isterler ve sürekli yaptıklarından kuşku diyorlar. Beklentileri yüksek olan bu kişiler kendilerine, yakın çevrelerine ve sosyal ortamlarda kendi yüksek standartlarını uyulmasını beklerler, doyumsuzluğa ulaşır, hata kabul etmez, kuşku ve korku içinde yaşarlar. Sosyal ortamlarda en büyük problem olarak başkalarını değiştirmek için baskı kurarlar.

Nedenleri;
-Sosyal beklenti ; onaylanma, kabul edilme, beğenilme ve benzeri gereksinmelerin duyurulması.
-Sosyal öğrenme; Ebeveynlerinden en az biri mükemmeliyetçi olan çocuklar, görerek öğrenirler ve aynısını uygularlar.
-Sosyal tepki; Ailevi problemlerin içinde büyümüş bir çocuk “sizin gibi olmayacağım “ diyerek kendi denetim duygusunu geliştirmek amacı ile savunma mekanizması olarak geliştirir.

Olumsuz etkileri;
-Anksiyete, kaygı, endişe, gerginlik.
-Depresyon,üzgün hissetme, mutlu olamama
-Sosyal ortamlardan soyutlanma,
-İlgi alanın daralması tek bir alana yoğunlaşması,
-Kendini başarısız hissettiği alanlardan uzaklaşmak,
-Uykusuzluk, bitkinlik, kas gerginliği,
-Mide krampları,
-Konsantrasyon zayıflığı bir düşünceye takılmak,
-Özsaygı düşüklüğü ve özeleştiri,
-Tekrarlayan kontroller, obsesyon,
-İşlere aşırı zaman harcamak,
-Ayrıntıcı olmak, zaman kaybına tahammül edememek,
-Eğlenmememek, hayattan lezzet alamamak.


Bu gibi sorunlarınıza farkındalık oluşturmak, çözüm bulmak için buradayız.