Psikolojik testler; örneklenmiş bazı davranışları standart ve objektif olarak gözlemeye yarayan ölçme araçlarıdır. Test içindeki durumların inceleme ve ölçme konusu olan özelliği, yeterli olacak şekilde kapsayıp kapsamadığı, genel alanı temsil edici olup olmadığı, test durumlarının sayısına ve maddelerin yapısına bağlıdır. Bu yüzden psikolojik testler kişinin davranışını standart koşullar altında gözlemeye yarayan ölçme araçlarıdır. Testlerin sonuçları çoğunlukla sayı ve kategorilerle belirlenir. Zeka testlerinde deneğin aldığı puan sayıdır ve bu sayı zeka bölümüne çevrilerek kişinin o gruba göre belirli bir yerde olduğunu belirler.
Bireysel testlerde ise kişinin durumunu anlamak için normlar oluşturulur. Bazı ölçek içerikleri ve test uygulanırken gözlem yapılarak zengin veriler elde edilir.
Psikolojik testler seçme, sınıflandırma, teşhis ve teşhisi doğrulama bazen de hipotezlerin kontrol edilmesinde kullanılır.

Psikolojik testlerin sınıflandırılması ; Bu testler çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılmaktadır.

 1.  Ölçülen nitelik ve amacına göre testler
 2.  Maksimum performans ve davranış testleri
 3.  Bireysel ve grup testleri
 4. Genel ve özel yetenek testleri
 5. Özel yetenek ve psikomotor testleri
 6. Yaratıcılık testleri
 7. Güzel sanat yeteneğini ölçen testler
 8. Kağıt kalem testletr ve performans testleri
 9. Dile dayanan ve dile dayanmayan testler
 10. Sürat testleri, güç testleri

Yapılan bu testlerle bireyi yada grubu tanıma, eksiklikleri görme, hedef veya davranışların saptanması, amaçlara uygun yeterliliğin araştırılması, bilgi toplama, analiz etme, davranışlarda meydana gelen değişim ve gelişim saptanır.
Değerlendirmeler; bireylerin, yaşadığı çevrenin, ailelerinin, öğretmenlerinin kurum ve danışmanlarının işbirliğini gerektiren bir iştir. Bu değerlendirmeler;

 • -Toplumsal yönden
 • -Kişisel yönden,
 • -Ekonomik hayat yönünden,

Kişinin gelişmesine olanak sağlar.

Psikolojik testler; profesyonel bir ilişki çerçevesinde değerlendirme, tanısal ve psikolojik yardım hizmeti veren kişiler tarafından etik kurallara uyularak yapılmalıdır. Bu testleri uygulayacak kişi önceden bilgilendirme yapmalı, testin geçerliliği, güvenirliği ve yeterli olmasına dikkat etmeli, testin sonuçlarının anlamlı olması için testi önceden deneyimlemelidir. Testlerin puanlamasını ister kendileri iste bilgisayar yardımı ile yapsınlar, ölçme araçlarının uygun bir şekilde kullanımının sorumluluğunu taşırlar.