Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik; kişinin mümkün olmayana ulaşma çabası, hata yapmamak, her şeyin en iyisine ulaşmak için azim, hırs ve çaba göstermektir diyebiliriz. Bu durum ilk bakışta olumlu bir durum gibi gözükse de aslında mümkün olmayacağı bir duruma ulaşma çabasıdır. Mükemmeliyetçi kişilikler, yüksek beklentileri sebebi ile onay, takdir, sevgi ve başarı göreceklerini düşünürler.

(daha&helliip;)
Fazlası

Posttravmatik Stress Bozukluğu

Stres; vücudu ve ruhsal durumu olumsuz etkileyen ve yaşamda karşılaştığımız travmalar sonucu oluşan bozukluklardır. Travmatik sebeplere verilen tepkiler ve başa çıkma yöntemi, bu durumlara karşı hastalıkların oluşmaması için kullanılan kalkanlardan biridir de diyebiliriz.

(daha&helliip;)
Fazlası

Aile İçi Şiddet

Aile içi şiddet büyük oranda kadına ve çocuklara yöneliktir. Şiddeti gerçekleştiren kişi çoğu zaman erkektir. Yakın ilişki içinde olan partnerler, nişanlı çiftler, eşler, anneler ve çocukları, babalar ve çocukları, büyük çocuğun küçük çocuğa ya da eşlerin birbirine uyguladığı bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesidir.

(daha&helliip;)
Fazlası

Yeme Bozuklukları

Yeme bozuklukları; 15-24 yaşları arasındaki genç ve kadınlarda yaygın olarak görülen karmaşık, sıkıntılı psikolojik durumlardır. Bozukluğu yaşayanların onda biri de erkektir. Yeme bozuklukları yaş, ırk, sosyo-ekonomik statü, cinsel tercih, beden yapısı, ve kilo farkı gözetmeksizin her bireyi etkileyebilir. (daha&helliip;)

Fazlası