İnsanlar hayatı pahasına neden ülkesini terk eder? Tır konteynırlarında nefessiz kalma ya da açık denizde boğulma olasılığına rağmen neden göç ederler? Göçü yaşayan İnsan psikolojisi hakkında biraz farkındalık oluşturalım istiyoruz.
Göç tarihi bir olgu olarak yüzyıllar boyunca doğudan batıya, batıdan doğuya küreselleşme hareketleriyle hızlanmış buna ekonomik, siyasi,
savaş, sosyal sebepler ve felaketlerde neden olmuştur.
GÖÇÜN NEDENLERİ:
-Savaş ve ölümden kaçmak,
-Eğitimin daha iyi olduğu ülkelerde okumak istemek,
-Ülkenin siyasi yapısı nedeni ile okumuş insanların daha iyi olanaklara kavuşması için beyin göçü olarak isimlendirilmiş iyi eğitilmiş insanların gitmek istemeleri,  fikirlerini yaşamak istemeleri,
-İstek dışı savaş, afiyet, siyaset, ekonomik durum veya dini inancı yüzünden baskı altında olmak v.b. sebepleri sıralayabiliriz.

Özellikle ülkemiz son zamanlarda bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldı. Sebepler ne olursa olsun göç edip sığınmacı durumuna düşen, psikolojisi bozulmuş, ekonomik durumu olmayan, kültür şoku ile karşı karşıya gelmiş milletleri, sosyolojik olarak düşmanca tavırlar göstermeden, yalnızlaştırmadan, dışlamadan, eziyet etmeden, taşıdıkları yükleri düşünerek tahribata uğratmamalıdır.
Böylece toplumsal kavga cinayet ve benzeri sorunları da önlemiş oluruz.Özellikle bu ailelerin çocuklarının psikolojisi düşünülerek evrensel ve ahlaki, vicdani değerlere uygun olarak yardımlaşmalı, topluma uyum konusunda desteklenmelidir. Aksi taktirde kendi vatanından ayrılmak zorunda kalan insanları tahrik,  onları suça yönlendireceği için toplumda tehdit oluşturacağından güvensiz bir ortama neden olmuş, kendi hayatımızda da güvenlik endişesi yaşamamıza sebep olmuş oluruz.

NE YAPMALI?
-Ayrımcılığa, ikinci sınıf muamelesi ne son verilmeli, entegre olmaları sağlanmalı,
-İş olanakları sunulmalı, çocukların eğitim sorunları çözülmeli,
-Sosyal haklardan yararlanma fırsatı verilmeli, dil kurslarına ve seminerlere yönlendirilmeli,
-Psikolojik ve sosyolojik destek verilmeli, kültür şoku yaşamamaları kültüre uyum sağlamaları için farkındalık oluşturulmalı,
-Kendi ülkesinde sosyal haklardan yararlanamayan bir çok vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Ancak mültecilerin dışlanması, kavga ve ayrıştırmalar onların gettolaşmalarına (getto:aynı veya benzer kökten olan insanların, tehlikeli gördükleri dış çevreye karşı kendilerine bir koza örmeleri ve yaşadıkları sorunları kendi bildikleri şekilde çözme ve kayıpları tolere etme gayreti) neden olur.
-Özellikle kadınların psikolojik destek alması, yalnızlaşmaması için sosyal faaliyetler olan kurs ve seminerlere gitmeleri sağlanmalıdır.
-Toplum barış ve sevginin, huzur ve mutluluğu, hak ve hukukun olduğu bir toplum olursa ilerleme, büyüme ve hedefine ulaşma yolunda emin adım atar.
-Kavga, öfke, hınç alma gibi kutuplaşmalar ise toplumu böler yaralar hedefsiz, küçülen, daralan, mutsuz ve sorunlu toplum olmamıza neden olur.
Family danışmanlık.
Tel:0552 499 53 30