Çocukların ölümü ve soyut kavramları anlamaları yaş, cinsiyet, zihinsel ve duygusal gelişim, çevresel faktörler gibi değişkenlere bağlıdır.

(daha&helliip;)
Read More