.Hayatınızı kontrol etmekte zorlanıyor musunuz?
•insanlar sizden faydalanıyor mu?
•Hayır demekte zorlanıyor musunuz?
•İstekleriniz gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğruyor musunuz?
•Birisi zamanınızı, enerjinizi,sevginizi ya da paranızı istediğinde ne yapmalısınız?

Sınırlar;kim olduğumuzu yada olmadığımızı gösteren hayatımıza yön ve anlam veren çizelgelerdir. Sınır benim nerede bittiğimi ve başkasının nerede başladığını görmemizi sağlar.Sınırlar duvar değildir, ilişkilerin arasına örülmez.Sınırlar aksine kişilerin geçişine izin verir,saydamdır ve kişleri tehlikelerden uzak tutmalıdır.Bağımlı kişilik bebeklik, çocukluk dönemlerinde anne ile olan ilişkilerde ortaya çıkar.Bebeğin bakımını ve ihtiyaçlarını yüklenen yetişkine bebeğin bağımlı olması, aynı zamanda bakan kişinin olmaması durumunda olan ihtiyaçlarının karşılanamaması, bebeği yada çocuğu bakımını yapan kişiye bağımlı kılar. Böylece kişiliğin temellerinin atıldığı dönemlerde çocuklar kendisine bakan kişiye bağımlı kişilik örüntüsü oluşturur.Öğrenilen bu davranış daha sonra pekişir ve hayatına giren kişinin onayını alabilmek sevgi,ilgi ,değer görebilmek için kendi istek ve ihtiyaçlarını arka plana alır bazen yok sayar ve bağımlı olduğu kişinin istek ve ihtiyaçlarını yerine getirir. Kişi yaşı ilerledikçe mutsuzluk yaşar,kendi yaşamına anlam katamaz, değer atfedemez,baskı altında olduğunu düşünür.

Belirtileri:
•”Hayır” diyemez.
•Söylemek istediği şeyi karşısındakini kırabilir, kaybedebilir diye söyleyemez.
•İsteksiz ve baskı altında gibi hisseder,bu durumda bile kendisinden istenilen yardım isteklerini reddeedemez.
•Duygusal olarak kırgın yada kızgındır yinede seçimlerini kendisi yapamaz karar vermede zorlanır.
•Genellikle yumuşak başlı,naif,kırılgan,içli kimseler olduğu için kötülüklere veya olumsuzluklara evet demek zorunda kalırlar.(tüm parasını partnerini memnun etmek için vermek vb.)
Nedenleri:
Yumuşak başlılar:
-Karşısındaki kişinin duygularını incitme korkusu,
-Terk edilme ayrılma korkusu,
-Bir başkasına bağımlı olma isteği,
-Bir başkasının öfkesinden korkma,
-Cezalandırılma korkusu,
-Utanılacak bir duruma düşme korkusu,
-Kötü ve bencil olduğunun başkaları tarfından düşünülmesi korkusu,
-Manevi yaşamın bozulmasından duyulan korku,
-Kişinin kendini eleştiren katı vicdanı.

Kaçınanlar: iyiliklere hayır diyenler.
•Kişinin kendisine olan yardım isteğini geri çevirmek, başkalarından yardım isteyememek, kendi ihtiyaçlarının ne olduğunu anlayamamak, başkalarını kendi sınırlarından içeri almamak.
Denetleyiciler: başkalarının sınırlarına saygı göstermeyenler;
Bu kişiler başkalarını yönlendirmeye çalışır saldırgan ve zorba olarak algılanırlar. Bunlarda kendi içinde ikiye ayrılır:
•Saldırgan denetleyiciler;başkalarını değiştirmeye kendi düşüncelerini empoze edip kendilerine uydurmaya çalışırlar.
•Yönlendirici denetleyiciler;istediklerini elde etmek için koşulları dolaylı olarak manipüle ederler.
•Tepkisizler;başkalarının ihtiyaçlarına kulak asmazlar.Ya onu eleştirme eğiliminde olurlar ya da başkalarını dışlayacak kadar kendi istek ve ihtiyaçlarıyla meşgul olurlar.
•Denetleyiciler ve tepkisizler:kendi problemlerine başkalarını sorumlu tutar, kendisi ile ilgilenecek birilerini ararlar.İlişkide sorumluluk alacak ve bundan şikayetçi olmayacak kişilere doğru yönelirler.
Farkındalık Oluşturma
•Sorumluluk sahibi, özgür,sevgi dolu insanlar olmak istiyorsa kişi , öncelikli olarak sınır oluşturmak için bir temel oluşturmalı,
•kendi davranışlarının sorumluluğunu kabul etmeli ve sonuçlarına katlanmalı,
•Neleri yapıp neleri yapamayacağını belirleyip güç kural çalışmaları yapmalı,
•Aldığınız kararlara saygı duyulmasını sağlamalı,seçimlerinizi yargılamamalı, daha önceki kısır döngülere çekilmemeli,
•Kendini bu konuda motive etmeli,ilerlemeyi kaydetmeli,
•ortaya çıkan durumla baş edebilme yetisi kazanıp değerlendirmeler yapmalı.
Sizde sağlıklı sınırlar geliştirmek, istekleriniz doğrultusunda hareket etmek, kendi hayatınızı yaşamak, hayatınızın düzenini ve prensiplerini belirlemek, gerektiği yerde hayır diyebilmek ve bağımlı kişilik örüntüsünden kendinizi korumak için danışmanınızdan yardım talep edin.

Family danışmanlık.
Tel:0552 499 53 30