Çocukluk çağının en önemli problemlerinin başında gelen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ilk olarak 1902 yılında George Still tarafından tanımlanmış, 1. Dünya savaşı sırasında organik hareketlilik olarak adlandırılmış ,1947 yılında minimal beyin zedelenmesi sendromu denmiş ve ilerleyen zaman dilimlerinde ise ismini dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu şeklinde almıştır.
Özellikle ilkokul,lise geçiş sınavları ve üniversite sınavı öncesi pek çok çocuk ergen ve gençler “hareketlilik, dikkatsizlik, konsantrasyon eksikliği gibi konularda yakınarak ilgili kuruluşlara başvurmuştur.
Bu durum işlevselliği ve gelişimi bozan kalıcı özellikte dikkat eksikliği/veya hiperaktivite / dürtüsellik ile karekterize bir bozukluktur.

Belirtileri:
Tanı koyabilmek için
-Belirtilerin 12 yaşından önce, en az iki oratamda (ev,iş,okul) olması.
-Belirtilerin sosyal , mesleki,akademik işlevselliği engellemesi
-Başka ruhsal sorunlarla bağlantılı olmaması,
-Belirtilerin en az 6ay süredir devam etmesi gerekmektedir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
-Dış uyaranlara karşı dikkatin kolayca dağılması ve konuya konsantre olamama,
-Sorumluluğu altında olan görev ve etkinlikler için gereken eşyaları sıklıkla kaybetmek.
-Günlük etkinliklerde unutkanlık
-Zihinsel çaba ve uğraşı gerektiren konulardan ve görevlerden kaçınmak.
Dikkat eksikliği üçe ayrılır:
-Aşırı hareketlilik,
-Dikkat bozukluğu,
-Dürtüsellik.

Belirtileri:
-Olduğu yerde kıpırdanmak,
-Oturması gerektiği halde oturmamak,
-Akranlarından fazla koşmak, tırmanmak,sürekli hareket halinde olmak,
-Çok fazla konuşmak,sırasını bekleyememek,söz kesmek,araya girmek,düşünmeden cevap vermek.
DEHP’de yakınmalar;
-Davranışsal
a)-Hiperaktivite
b)-Dürtüsellik
-Bilişsel
a)-Dikkat sorunları bellek
-Sosyal
a)-İlişkide sorunlar ve dışlanma
-Duygusal
a)-Ani parlamalar, ani iniş çıkışlar ve depresyon
BEBEKLİKTE BELİRTİLER:
-Az düzensiz uyku,
-Kolik,
-Yeme sorunları,
-Çok ağlama ve yatışmama.
ERKEN ÇOCUKLUKTA:
-Aşırı hareketlilik,korkusuzluk,olaylara düşünmeden dalma,
-Sık kavga , kazalara yatkınlık,
-Söz dinlememe, çok konuşma, sabırsızlık,
-Başına buyruk olma,dikkatsizlik,
-İlişki problemleri.
Çocuklukta bu durum;
-Öğrenme güçlüğü,
-Dikkatsizlik,
-Ödevlere isteksizlik,
-Eşya kaybetme,aşırı hareketlilik,
-Dürtüsel tehlikeli davranışlar,kazalar,
-Düşük benlik algısı,
-Depresif yakınmalar,
-Anti sosyal ve saldırgan tavırlar,
-Zayıf sosyal ilişkiler.

ERİŞKİNLİKTE:
-Plan yapamama,
-Konsantrasyon bozukluğu,
-Unutkanlıklar,
-Uzun süre yerinde kalamama,
-Öfke kontrol sorunları,
-Sık iş değiştirme,
-Evlilik sorunları.

DAVRANIŞ ile FARKINDALIK
-Davranış farkındalığı ve dürtüselliğin kontrolü,
-Sorun davranışın listelenmesi,
-Görev ve sorumlulukların basamaklara bölünmesi,
-Düzenli kontrol aksayan yönlerin belirlenmesi ve analizi.
Bu durum psikoeğitim ile ;
-Okul rehberliği ve kendini geliştirme,
-Anne baba eğitimi/aileye müdahale,
-Medikal tedavi ve davranışsal müdahaleyi beraber sürdürme vb şeklinde yaşam kalitesini yükseltme ve sorunları azaltma ve farkındalık oluşturma ile desteklenebilir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısını çocuk psikiyatrisi koyar.İlaç tedavisi ancak psikiyatristin önerisi doğrultusunda olmalıdır.ülkemiz şartları,tedavinin uzun soluklu olması aileyi ve kişiyi zor durumda bırakmaktadır.Bu durumda davranışsal, bilişselve duygusal olarak kişiye, konu ile ilgili müdahale, bilgilendirme ve rehberlik etmek için danışmanlık müraacatlarınıza destek veririz.

Family danışmanlık.
Tel: 0552 499 53 30